5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan İletişim Başkanlığı'nın 25/06/2017 tarih ve 410.01.02.2017-054003 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi(kromboya.com.tr) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır.

After technical analysis and legal consideration based on the law nr. 5651, administration measure has been taken for this website (kromboya.com.tr) according to decision nr. 410.01.02.2017-054003 dated 25/06/2017 of the Telecommunication Presidency.